Erasmus+ 2022-2027

28.11.2023

Rezultate finale selecție profesori în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

2023_2024 Raport_final_selectie_profesori

28.11.2023

Rezultate finale selecție elevi în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX elevi

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

2023_2024 Raport_final_selectie_ERASMUS_elevi

22.11.2023

Rezultatele selecției cadrelor didactice în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX PROFESORI

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 23 noiembrie ora 15.00:   Formular

22.11.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr.2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX ELEVI

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 23 noiembrie ora 15.00: Formular

14.11.2023

CODURI DE ANONIMIZARE

Pe adresele de email, de pe domeniul @centrulexcelenta.com (folosite la înscrierile elevilor și cadrelor didactice) au fost transmise codurile de anonimizare. Acestea vor fi folosite pentru afișarea rezultatelor.   

TESTARE COMPETENȚE LINGVISTICE – ETAPA DE SELECȚIE PROFESORI PROIECT ERASMUS+ Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799

Sâmbătă, 18.11.2023, ora 9.30 va avea loc testarea  competențelor lingvistice pentru toate cadrele didactice înscrise la etapa de selecție în cadrul proiectului.

Loc desfășurare Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” Ploiesti, sala 8, etaj 1.

06.11.2023

FORMULARE ÎNCARCARE APLICAȚII – PROIECT ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406  Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799

Programul ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Formular încărcare dosar elevi( activ intre 06.11.2023 – 14.11.2023) . Nu se accepta decât aplicațiile transmise prin acest formular!

Procedură selecție elevi 

Formular încărcare dosar profesori( activ intre 06.11.2023 – 14.11.2023). Nu se accepta decât aplicațiile transmise prin acest formular!

24.10.2023

APELURI MOBILITATE ERASMUS +

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de elevi din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406  Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2023-2024, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 18-25 februarie 2024, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 15 locuri din care 3 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;
 • Elevi CEXPh, ai claselor VII-XI, care nu au beneficiat în anul școlar precedent de mobilitatea Erasmus+, în cadrul CEXPH;
 1. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Formular încărcare dosar elevi( activ intre 06.11.2023 – 14.11.2023) . Nu se accepta decât aplicațiile transmise prin acest formular!

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – 7_model_adeverinta_competente_lingvistice

Calendarul de selecție este următorul:

 • 06.11.2023 – 14.11.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 15.11.2023 – 21.11.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 22.11.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 23.11.2023 – 24.11.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 11.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de profesori din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406  Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000113799 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției profesorilor la mobilitățile din anul școlar 2023-2024, lansăm următorul apel către toți profesorii angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. PERIOADA ȘI LOCUL MOBILITĂȚILOR de scurtă durată:
 • Flux: Granada – Spania , 18 – 25 februarie 2024,
 • Numar locuri – 8
 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • Pentru ca dosarul depus electronic să fie evaluat de către Comisia de selecție, acesta trebuie să conțină acte justificative pentru:
 • Calitatea de profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova;
 • Calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari;
 • cunoașterea limbii engleze nivel B1– demonstrată printr-o testare a nivelului cognitiv, cu participare fizică
 • profesori CEXPh care nu au beneficiat în anul școlar precedent de mobilitatea Erasmus+, în cadrul CEXPh;
 1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
 • EuroPass – semnat pe fiecare pagină ;
 • ANGAJAMENT DE PARTICIPARE – Anexa_1
 • CERERE DE ÎNSCRIERE – Anexa_2;
 • SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_3;
 • FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa_4;
 • ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal – Anexa_5;
 • ADEVERINȚĂ care să ateste calitatea de profesor al CEXPh;
 • ADEVERINȚĂ cu calificativul „Foarte bine”, emisă de către școala de proveniență.
 1. DOSARUL VA FI ÎNCĂRCAT ÎN FORMULARUL ONLINE URMĂTOR (formularul necesita transmiterea de pe emailul Centrului @centrulexcelenta.com)

Formular încărcare dosar profesori( va fi activ intre 06.11.2023 – 14.11.2023). . Nu se accepta decât aplicațiile transmise prin acest formular!

 1. CALENDARUL ETAPELOR DE SELECȚIE:
 • Calendarul de selecție se va publica pe pagina Erasmus+ a site-ului www.centrulexcelenta.com, ulterior apelului de selecție dar nu mai târziu de 03.11.2023. Acesta cuprinde următoarele etape:
 • 06.11.2023 – 14.11.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+; În această perioada se desfășura și testarea nivelului de cunoaștere al limbii engleză. Data va fi anunțată prin intermediul site-ul.
 • 15.11.2023 – 21.11.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 22.11.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 23.11.2023 – 24.11.2023: DEPUNEREA contestațiilor;
 • Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;
 • 28.11.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve

ACTIUNI DE DISEMINARE PROIECT Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

A fost realizat un site dedicat activitatilor proiectelor Erasmus desfășurate în Centrul Județean de Excelență Prahova. Acesta va găzdui informatii despre actiunile organizate dar si o bibliotecă virtulă cu tutorialele realizate de grupele de elevii, cuprinși în mobilități.  Acestea se vor realiza în cadrul orelor de curs ale grupelor de excelență, si vor oglindi activitatea de co-teaching realizată de aceștia.

https://erasmus.centrulexcelenta.com/

MOBILITĂȚI – BENEFICIARI DIRECȚI ELEVI SI CADRE DIDACTICE

Mobilitate 3 profesori – curs 21st Century Skills for Teachers, Malta, 21-25 august 2023

Mobilitate 5 profesori – curs 21st Century Skills for Teachers, Barcelona, Spain, 21-25 august 2023

Mobilitate 12 profesori – curs Gifted Children, Granada, Spain, 16-23 iulie 2023

Mobilitate 10 profesori – curs Structured Professional Development Courses, Barcelona, Spain, 10-14 iulie 2023

Mobilitățile celor trei grupuri de elevi – GRANADA – SPANIA 23-30.04.2023 ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

Prezentarea în imagini a activităților derulate în cadrul mobilităților celor trei grupe de elevi din Centrul Județean de Excelență Prahova

PREZENTARI și AFISE

TUTORIALE SESIUNI CO-TEACHING

 • Grupa de matematica-informatica

 • Grupa de limbi străine – socio-umane

 • Grupa de stiinte

10.05.2023

Rezultatele finale selecției profesori în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele finale ale selecției cadrelor didactice din grupul țintă sunt:

Raport_rezultate finale selectie_profesori

06.05.2023

Rezultatele selecției cadrelor didactice în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT SELECTIE CADRE DIDACTICE

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 7 mai ora 12.00

FORMULAR

27.04.2023

PROBA DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE

Cadrele didactice care au depus dosarul pentru mobilitatile din Spania, sunt rugate sa completeze raspunsurile la testul urmator, in perioada 27-28 aprilie 2023:

Test B1 – Limba Engleza

Mobilitățile elevilor în GRANADA – SPANIA 23-30.04.2023 ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

Prezentarea în imagini a activităților derulate în cadrul mobilităților grupelor de elevi din Centrul Județean de Excelență Prahova

23.03.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de profesori din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției profesorilor la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți profesorii angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. PERIOADA ȘI LOCUL MOBILITĂȚILOR de scurtă durată:
 • Flux 1: Barcelona – Spania, 09 – 16 iulie 2023, 10 profesori
 • Flux 2: Granada – Spania , 16 – 23 iulie 2023, 12 Profesori
 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • Pentru ca dosarul depus electronic să fie evaluat de către Comisia de selecție, acesta trebuie să conțină acte justificative pentru:
 • Calitatea de profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova (cel puțin ultimii doi ani școlari încheiați);
 • Calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari;
 • De asemenea profesorul aplicant trebuie să parcurgă testarea online de certificare a competențelor lingvistice și să obțină cel puțin calificativul „Bine”.
 • profesorii aplicanți, care au pe diploma universitară de studii ca specializare o limba străină, nu susțin testare de certificare a competențelor lingvistice
 1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
 • CV. EuroPass – semnat pe fiecare pagină ;
 • ANGAJAMENT DE PARTICIPARE – Anexa 1;
 • CERERE DE ÎNSCRIERE –Anexa 2;
 • SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_3;
 • FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa 4;
 • ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal – Anexa_5;
 • ADEVERINȚĂ care să ateste calitatea de profesor al CEXPh;
 • ADEVERINȚĂ cu calificativul „Foarte bine”, emisă de către școala de proveniență.
 1. DOSARUL VA FI ÎNCĂRCAT ÎN FORMULARUL ONLINE URMĂTOR (formularul necesita transmiterea de pe emailul Centrului @centrulexcelenta.com)

Formular încărcare dosar profesori 

 1. CALENDARUL ETAPELOR DE SELECȚIE:
 • 27.03.2023 – 26.04.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 27.04.2023 – 28.04.2023: SUSȚINEREA probei de certificare a COMPETENȚELOR LINGVISTICE- test online (prin intermediul site-ului www.centrulexcelenta.com) ;
 • 01.05.2023 – 05.05.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 06.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 06.05.2023 – 07.05.2023: DEPUNEREA contestațiilor;
 • 08.05.2023 – 09.05.2023: EVALUAREA contestațiilor;
 • Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea constestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, destinat acestora și postat pe pagina Erasmus+;
 • 10.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale.

23.03.2023

Procedura de selecție profesori proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Procedura_selectie_profi_ERASMUS

06.03.2023

Rezultatele finale selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

Raport_final_selectie_ERASMUS_CEXPh

01.03.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 2 martie ora 12.30

Formular

18.01.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță debutul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 23-29 aprilie 2023, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 22 locuri din care 5 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova, în clasele VII-XI;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;

4. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Link Formular INSCRIERE

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa_4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – Anexa_7

Calendarul de selecție este următorul:

 • 20.01.2023 – 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de selecție;
 • 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Pot aplica doar elevii claselor VII-XI
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

Vă urăm succes!

17.01.2023

Procedura de selecție elevi proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

27.04.2023

PROBA DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE

Cadrele didactice care au depus dosarul pentru mobilitatile din Spania, sunt rugate sa completeze raspunsurile la testul urmator, in perioada 27-28 aprilie 2023:

Test B1 – Limba Engleza

Mobilitățile elevilor în GRANADASPANIA 23-30.04.2023 ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

Prezentarea în imagini a activităților derulate în cadrul mobilităților grupelor de elevi din Centrul Județean de Excelență Prahova

23.03.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de profesori din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției profesorilor la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți profesorii angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. PERIOADA ȘI LOCUL MOBILITĂȚILOR de scurtă durată:
 • Flux 1: Barcelona – Spania, 09 – 16 iulie 2023, 10 profesori
 • Flux 2: Granada – Spania , 16 – 23 iulie 2023, 12 Profesori
 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • Pentru ca dosarul depus electronic să fie evaluat de către Comisia de selecție, acesta trebuie să conțină acte justificative pentru:
 • Calitatea de profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova (cel puțin ultimii doi ani școlari încheiați);
 • Calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari;
 • De asemenea profesorul aplicant trebuie să parcurgă testarea online de certificare a competențelor lingvistice și să obțină cel puțin calificativul „Bine”.
 • profesorii aplicanți, care au pe diploma universitară de studii ca specializare o limba străină, nu susțin testare de certificare a competențelor lingvistice
 1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
 • CV. EuroPass – semnat pe fiecare pagină ;
 • ANGAJAMENT DE PARTICIPARE – Anexa 1;
 • CERERE DE ÎNSCRIERE –Anexa 2;
 • SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_3;
 • FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa 4;
 • ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal – Anexa_5;
 • ADEVERINȚĂ care să ateste calitatea de profesor al CEXPh;
 • ADEVERINȚĂ cu calificativul „Foarte bine”, emisă de către școala de proveniență.
 1. DOSARUL VA FI ÎNCĂRCAT ÎN FORMULARUL ONLINE URMĂTOR (formularul necesita transmiterea de pe emailul Centrului @centrulexcelenta.com)

Formular încărcare dosar profesori 

 1. CALENDARUL ETAPELOR DE SELECȚIE:
 • 27.03.2023 – 26.04.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 27.04.2023 – 28.04.2023: SUSȚINEREA probei de certificare a COMPETENȚELOR LINGVISTICE- test online (prin intermediul site-ului www.centrulexcelenta.com) ;
 • 01.05.2023 – 05.05.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 06.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 06.05.2023 – 07.05.2023: DEPUNEREA contestațiilor;
 • 08.05.2023 – 09.05.2023: EVALUAREA contestațiilor;
 • Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea constestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, destinat acestora și postat pe pagina Erasmus+;
 • 10.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale.

23.03.2023

Procedura de selecție profesori proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Procedura_selectie_profi_ERASMUS

06.03.2023

Rezultatele finale selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

Raport_final_selectie_ERASMUS_CEXPh

01.03.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 2 martie ora 12.30

Formular

18.01.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță debutul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 23-29 aprilie 2023, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 22 locuri din care 5 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova, în clasele VII-XI;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;

4. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Link Formular INSCRIERE

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa_4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – Anexa_7

Calendarul de selecție este următorul:

 • 20.01.2023 – 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de selecție;
 • 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Pot aplica doar elevii claselor VII-XI
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

Vă urăm succes!

17.01.2023

Procedura de selecție elevi proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară