Prezentare

Viziunea

Starea ideală pe care dorim să o atingem este definită de valorile "Olimpismul", adică un centru educaţional performant şi nucleu cultural emergent, care formează cetăţeni europeni de prim rang.

Misiunea

Misiunea Centrului Județean de Excelență – Prahova, este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Concret, misiunea noastră este:

  • să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale ;
  • să realizăm programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie ;
  • să educăm elevii supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă ;
  • să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal ;
  • să creăm un cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional.

Prezentare activitate 2015 - 2021: Cex_PH 2021

Codul de etică al Centrului Județean de Excelență Prahova: Cod de etica CJExPH

Rapoarte de activitate