ANUNȚ PENTRU ADMITEREA LA CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 – ETAPA A III-A – TESTAREA NIVELULUI  COGNITIV

În acest an școlar, locurile disponibile sunt următoarele:

 • Fizică clasa a VI-a  – 15 locuri
 • Fizică clasele VII+VIII – 3 locuri
 • Fizică clasele IX+XI – 9 locuri
 • Astronomie Clasele VI_X  – 13 locuri
 • Biologie clasa a VI-a – 15 locuri
 • Biologie clasa a VII-a -8 locuri
 • Biologie clasele  VIII+IX  – 5 locuri
 • Biologie clasa a X-a  – 10  locuri
 • Biologie clasa a XI-XII-a  – 9  locuri
 • Chimie clasa a VII-a  – 15 locuri
 • Chimie clasa a VIII-a  – 7 locuri
 • Chimie clasa a IX-a    –  15 locuri
 • Chimie clasa a X-a  –  5 locuri
 • Chimie clasele XI-XII – 7 locuri
 • Geografie clasele VI-VII – 5 locuri
 • Geografie clasele V+VIII+XII – 13 locuri
 • Geografie clasele IX-XI – 13 locuri
 • Istorie VII-VIII – 14 locuri
 • Istorie clasa a IX-X – 3 locuri
 • Engleză clasa a V-a  – 15 locuri
 • Engleză clasele VII – VIII  – 5 locuri
 • Engleză clasa IX+XI  – 7 locuri
 • Limba română clasa a V-a   – 30 locuri
 • Limba română clasele IX-X   – 5 locuri
 • Limba română clasele XI-XII   – 10 locuri
 • Matematică clasa a V-a – 30 locuri
 • Logică clase IX_XII – 19 locuri
 • Franceză clasele VIII_IX_X – 7 locuri
 • Informatică clasa a V-a – 15 locuri

Admiterea în etapa a III-a se face prin una din următoarele modalități, în funcție de specificul disciplinei/clasei, după cum urmează:

 • Testarea nivelului cognitiv cu prezență fizică, pentru clasele a V-a, disciplinele Limba Română, Limba Engleza, Matematică, Informatică și Fizică clasa a VI-a – 7 octombrie 2023
 • Testarea nivelului cognitiv în online, pentru disciplina Logică – 7 octombrie 2023
 • Portofoliu – transmis online prin formularul de inscriere la etapa a III-a pentru restul disciplinelor/claselor

Perioada de înscrierea pentru admitere prin testare este 25 septembrie – 1 octombrie 2023

Înscrierea se va realiza pentru toți elevii doritori, indiferent de disciplină sau clasă, prin completarea următorului formular:

FORMULAR DE INSCRIERE ETAPA III-A  

La înscriere, vă rugăm aveți în vedere că testarea inițială se va susține la aceeași ora pe 7 octombrie deci NU se pot sustine doua testări cu prezență fizică, la doua discipline simultan. 

De asemenea înscrierile la discipline unde NU sunt scoase locuri la concurs sunt considerate invalide.

Completarea formularul necesită conectarea Google (cont de e-mail pe gmail). După completarea lui va fi transmis, în mod automat, un email de confirmare. Pe aceeași adresă de email după care s-a făcut înscrierea, la finalizarea etapei de înscriere, toți elevii înscriși vor primi un mesaj conținând codul de anonimizare ce va fi folosit pentru afișarea rezultatelor.

În cazul în care selecția se face pe baza portofoliu, atunci în cadrul formularului se va încarca o arhiva cu numele respectand formatul DISCIPLINA_NUME_PRENUME.zip care va contine toate documentele disponibile in portofoliul elevului. Arhiva nu poate avea mai mult de 25 Mb si NU va fi parolată!

Exemple de arhive cu numele in formatul cerut: ENGLEZA_ILIESCU_MARIN.zip sau FRANCEZA_IONESCU_MARIA.zip.

ATENTIE! Nu se vor lua în considerare arhive ale caror nume nu respectă șablonul cerut sau care sunt transmise pe altă cale decât prin intermediul formularului de inscriere!

Compartimentul secretariat nu procesează portofolii, deci nu le transmiteți prin email!   

Selecția va fi făcută în cadrul fiecărei discipline după cum urmează:

FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE

La disciplina Fizica, pentru clasa a VI-a testare scrisă cu prezență fizică.

La restul claselor și la astronomie – selecție pe bază de protofoliu care va cuprinde:

 1. Recomandarea profesorului de la clasa,
 2. Rezultate obținute la olimpiade și concursuri de Fizica, Astronomie, Matematica, Concursuri pe teme științifice.

 LIMBA ROMÂNĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică.

Pentru clase de liceu:

 1. Dovezi ale implicării în activități ce țin de disciplina Limba și literatura română, la nivel județean, interjudețean și național;
 2. Rezultate obținute la olimpiadele și concursurile disciplinei, dovedite prin diplome;
 3. Adeverință de la școala de proveniență în care să se precizeze media anuală la limba romană în anul școlar 2022-2023, respectiv la evaluarea națională pentru clasa a IX-a

MATEMATICĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

INFORMATICĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

LIMBA ENGLEZĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

Pentru restul claselor – candidatii vor încărca un portofoliu care trebuie sa cuprindă următoarele:

 1. Adeverinta de la scoala in care sa se precizeze media anuala la limba engleza in ultimii doi ani de studiu (10 puncte);
 2. Copii ale diplomelor de participare la Olimpiada de limba engleza, etapa judeteana, sau de la alte concursuri scolare in limba engleza (ex. Speak Out) (15 puncte);
 3. Dovada participarii la proiecte  nationale sau internationale (ex. Erasmus) (5 puncte);
 4. Un eseu argumentativ (“for and against essay”) de 250 de cuvinte  pe tema – “School plays a more important role than the family in shaping one’s personality”. (30 puncte);
 5. O traducere dintr-un text din literatura romana de aproximativ 250 de cuvinte  in limba engleza. Trebuie sa se ataseze si textul in limba romana si sa se mentioneze  tilul romanului si autorul. (25 puncte);
 6. Incarcarea unui fisier audio (proba Speaking) in care sa va exprimati opinia in 150 de cuvinte in legatura cu urmatoarea afirmatie: “It is said that modern communication technology can affect the traditional system of education.”  Trebuie sa se ataseze si textul scris (“the script”). (15 puncte)

LOGICĂ

Testare online

GEOGRAFIE

Selecție pe bază de portofoliu, pentru toate clasele, care va cuprinde:

 1. recomandarea profesorului de geografie – 30 puncte
 2. adeverinta cu media generala la disciplina geografie (20 p media 10, 15 p media 9.50, 10 p media 9.00, 5 p media 8.50, 0 p media 8.00)
 3. scrisoare de intentie  – maxim 20 p
 4. rezultate la olimpiadele și concursurile de profil – 30 p premiu sau mentiune la faza nationala, max 20 – 25 p la faza judeteana, max 10 – 15 p la faze locale.

 LIMBA FRANCEZĂ

 Selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

 1. Adeverinta de la scoala in care sa se precizeze media anuala la limba franceza in anul precedent
 2. Copii ale diplomelor de participare la Olimpiada de limba franceza, etapa judeteana, sau de la alte concursuri scolare in limba franceza, recunoscute de ministerul educației si/ sau de inspectoratele școlare județene

 BIOLOGIE

Pentru toate grupele /clasele se va realiza selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

 1. Recomandare/caracterizare profesor  de la clasă –   30 p.
 2. Adeverinţă şcoală media disciplina biologie în anul şcolar 2022-2023:  20 p.– media 10; 15 p – media 9,50;   10 p – media 9,00; 5 p – media 8,50
 3. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ –  20 p.
 4. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte cu tematică științifică specifică disciplinelor: biologie, chimie, protectia mediului, ecologie  – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023:  30 p.– naţional/interjudeţean;  20 p.– judeţean; 10 p  – local.

CHIMIE 

Pentru toate grupele /clasele selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

Clasa  a-VII-a:

 1. Recomandare/caracterizare profesor de la clasă – 30 p.
 2. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ – 20 p.
 3. Adeverinţă şcoalǎmedia aritmeticǎ la disciplinele fizicǎ şi matematicǎ în anul şcolar 2022-2023: media 9,75–10,00-  20 p; media 9,50–9,00 -15 p; media 8,75 – 8,00 – 10 p.
 4. Rezultate concursuri şcolare/ proiecte cu tematică științifică specifică disciplinelor: biologie, matematicǎ, informaticǎ, fizicǎ, protectia mediului, ecologie – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023:  naţional/interjudeţean- 30 p;  judeţean- 20 p;  local -10 p.

Clasele  a-VIII-XII-a:

 1. Recomandare/caracterizare profesor de la clasă – 30 p.
 2. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ – 20 p.
 3. Adeverinţă şcoala media la disciplina CHIMIE  în anul şcolar 2021-2022: media 9,75–10,00-  20 p; media 9,50–9,00 -15 p.; media 8,75 – 8,00-10 p.
 4. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte cu tematică științifică specificădisciplinelor: chimie, biologie, protectia mediului, ecologie  – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023: naţional/interjudeţean – 30 p;  judeţean  – 20 p;  local -10 p.

Punctaj minim pentru admitere: 60 puncte.

ISTORIE

Selecție pe bază de protofoliu care va cuprinde:

 1. Adeverință cu media la istorie din anul precedent (minim 9)
 2. Recomandare profesor de la clasă
 3. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte
 4. Eseu motivațional în care se susține participarea la cursurile de istorie

Urmăriți site-ul cu regularitate pentru detalii suplimentare privitoare la testările cu prezență fizică / online.

ANUNT PRIVITOR LA PREMIILE EXCELENTEI 2023

Formular pentru depunerea aplicatiilor in vederea obtinerii Premiului Excelentei 2023: FORMULAR PREMII

Atenție!

Fisierul cu documentele aplicatiei va fi numit dupa sablonul DISCIPLINA_NUME_PRENUME.PDF. De exemplu daca elevul Ionescu Ion depune aplicatie la Istorie, atunci fisierul pdf se va numi ISTORIE_IONESCU_ION.PDF. Fisierul va avea maximum 25 Mb.

Elevii auditori, în anul școlar 2022-2023 NU pot depune aplicații pentru premiile Excelentei 2023. Ei vor fi eligibili pentru premiile acordate anul scolar viitor

ANUNȚ PENTRU REÎNSCRIEREA LA CURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 ȘI SELECȚIE PE BAZA PERFORMANȚELOR 

Calendarul acțiunii este format din trei etape:

 Etapa I – REÎNSCRIEREA

 • Până la 17 septembrie 2023– reînscrirea elevilor admiși în urma evaluării finale din anul școlar 2022-2023.

FORMULAR REÎNSCRIERE CURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 (formularul este activ pana in 17 septembrie 2023). Pentru completare, vă rugam sa va conectati cu emailul de pe domeniul @centrulexcelenta.com

Elevii admiși la evaluarea finală,  care nu vor completa acest formular, nu vor mai fi înmatriculați în anul școlar viitor.

Etapa II – ADMITEREA PE BAZA PERFORMANȚELOR

 • 11 – 15 septembrie 2023 – înscrierea fără testare, pe baza performanțelor.

În perioada 11 – 15 septembrie 2023,  elevii care doresc înscrierea, pe baza performanțelor la concursurile școlare, din anul școlar anterior (2022-2023), vor depune in format letric la secretariatul Centrului de Excelenta, str. Ghe. Doja nr. 98, Ploiesti, intre orele 9.00-15.00:

Înscrierea nu se poate face decât în cadrul aceleiași discipline la care s-au obținut performanțele respective.

Elevii aflați la debutul ciclului gimnazial sau liceal (claselor a V-a, a IX-a sau in primul an de studiu al disciplinei respective) nu pot fi admiși fără testare. Conform metodologiei de funcționare a Centrelor de Excelență, aceștia vor fi selectați pe baza unui test cognitiv și a unui test psihologic, adică în etapa a III-a, destinată testării inițiale.

Conform art 53 (1),(2) și(3) din Regulamnetul de Ordine Interioară CJEPH lista concursurilor naționale avizate de Ministerul Educatiei, cu finantare, luate în considerare în etapa de admitere pe baza performantelor este urmatoare:

1) Elevii calificați la Olimpiada Internațională de specialitate sunt admiși în grupa corespunzătoare fără a mai susține testarea inițială, chiar dacă rezultatul a fost obținut în alt an decât cel anterior.

2) Elevii calificați, în anul 2022-2023 la faza națională a olimpiadei corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale avizate si finantate de Ministerul Educatiei, altele decât cele din calendarele CAER și CAEN, sunt selectați fără a mai susține testarea inițială.

3) În limita unui număr de maximum 5 elevi pe grupă, comisia de selecție poate aproba selectarea în grupă a elevilor care au obținut premii la faza județeană a Olimpiadei de profil.

Etapa III – ADMITEREA PE BAZA TESTĂRII INIȚIALE

 • 25 septembrie 2023 – Afișarea locurilor disponibile pentru testarea ințială pînă pe
 • 25 septembrie – 1 octombrie 2023 – Perioada de înscrierea pentru admitere prin testare. Înscrierea, pentru admiterea în etapa a III-a, se va realiza pentru toți elevii doritori prin completarea unui formular online. Acesta va  fi disponibil, pe site la secțiunea Noutăți, începând cu 25 septembrie 2023.
 • 7 octombrie 2023 – Data testării inițiale pentru disciplinele ca care se organizează selecția prin testarea nivelului cognitiv
 • 9 octombrie 2023, până în ora 10.00 Afisarea rezultatelor pe site.
 • 9 octombrie 2023, depunerea contestatiilor
 • 11 octombrie 2023, afișarea rezultatelor finale.

ANUNȚ PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII PREMIULUI EXCELENȚEI 2023

Elevii Centrului Județean de Excelență Prahova se pot înscrie în vederea obținerii Premiilor Excelenței CJEPH pe baza rezultatelor din anul școlar 2022-2023.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 2023

 • 11 – 20 SEPTEMBRIE 2023 – Depunerea portofoliilor de către elevii solicitanți prin completarea unui formular disponibil pe site. Portofoliul va consta într-un singur fișier .pdf, ce va contine actele scanate. FORMULAR PREMII
 • 21 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2023 – Analiza portofoliilor
 • 4 OCTOMBRIE 2023 – Afișarea rezultatelor
 • 6 OCTOMBRIE 2023 – Depunerea contestațiilor prin intermediul unui formular disponibil pe site
 • 10 OCTOMBRIE 2023 – Rezolvarea contestațiilor și afișarea punctajelor finale ale portofoliilor candidaților și a premiului obținut
 • 10 – 25 OCTOMBRIE 2023 – Colectarea datelor bancare necesare transferului premiilor excelenței prin intermediul unui formular disponibil pe site

Înscrierea elevilor pentru acordarea Premiului Excelenței se realizează în baza unui portofoliu care trebuie să conţină, în această ordine, următoarele documente scanate, lipsa lor anulând aplicația:

 1. formularul tip de înscriere pentru premiu de excelență (Formular de inscriere premiile excelentei 2023 )
 2. documentul de identitate (CI/CN) – în copie;
 3. adeverinţe/diplome sau certificate în copie scanată care atestă rezultatul obținut
 4. declarație pe proprie răspundere privitoare la autenticitatea documentelor din portofoliu, semnată de elevul solicitant(dacă este major) sau de tutorele acestuia(dacă elevul este minor)(Declaratii pe propria răspundere)
 5. acord prelucrare date cu caracter personal(acord GDPR)

Metodologie recompense 2023 si grila de punctaje rezultate in an scolar 2022_2023

Conform procedurii de selecție, lista olimpiadelor și concursurilor școlare avizate de ME prin ordin de ministru nr. 3.027/12.01.2023 sunt următoarele:

Conform art. 80 din Regulamentul de ordine Interioară, dacă un elev este școlarizat la mai multe discipline în Centrul de Județean de Excelență, el poate obține un singur premiu, cel pentru care obține punctajul cel mai mare.

ETAPA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE A PROFESORILOR PENTRU ANGAJARE ÎN CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, în anul școlar 2023-202405.09.2023

În perioada 11 septembrie – 29 septembrie 2023 profesorii interesaţi sunt rugați să depună dosarele personale la secretariatul CJEPH, str. Gheorghe Doja, nr. 98 (clădirea Colegiului Naţional “I.L.Caragiale”), zilnic între orele 09.00-15.00.

Documentele solicitate sunt enumerate în cererea de angajare – cerere-selectie-profesori-2023-2024

Profesorii care au deja dosar depus din anii trecuți, vor aduce doar documentele de la punctele 1, 8 si 9 din cererea de selecție. Restul documentelor vor fi depuse doar în măsura în care au intervenit modificari.  Dacă de asemenea, au intervenit modificări la contul în care se face plata salarială, se va depune și un extras de cont.

Selecția profesorilor se va face în perioada 2 – 6 octombrie 2023.