ANUNȚ PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII PREMIULUI EXCELENȚEI 2023

Elevii Centrului Județean de Excelență Prahova se pot înscrie în vederea obținerii Premiilor Excelenței CJEPH pe baza rezultatelor din anul școlar 2022-2023.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 2023

 • 11 – 20 SEPTEMBRIE 2023 – Depunerea portofoliilor de către elevii solicitanți prin completarea unui formular disponibil pe site. Portofoliul va consta într-un singur fișier .pdf, ce va contine actele scanate. FORMULAR PREMII
 • 21 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2023 – Analiza portofoliilor
 • 4 OCTOMBRIE 2023 – Afișarea rezultatelor
 • 6 OCTOMBRIE 2023 – Depunerea contestațiilor prin intermediul unui formular disponibil pe site
 • 10 OCTOMBRIE 2023 – Rezolvarea contestațiilor și afișarea punctajelor finale ale portofoliilor candidaților și a premiului obținut
 • 10 – 25 OCTOMBRIE 2023 – Colectarea datelor bancare necesare transferului premiilor excelenței prin intermediul unui formular disponibil pe site

Înscrierea elevilor pentru acordarea Premiului Excelenței se realizează în baza unui portofoliu care trebuie să conţină, în această ordine, următoarele documente scanate, lipsa lor anulând aplicația:

 1. formularul tip de înscriere pentru premiu de excelență (Formular de inscriere premiile excelentei 2023 )
 2. documentul de identitate (CI/CN) – în copie;
 3. adeverinţe/diplome sau certificate în copie scanată care atestă rezultatul obținut
 4. declarație pe proprie răspundere privitoare la autenticitatea documentelor din portofoliu, semnată de elevul solicitant(dacă este major) sau de tutorele acestuia(dacă elevul este minor)(Declaratii pe propria răspundere)
 5. acord prelucrare date cu caracter personal(acord GDPR)

Metodologie recompense 2023 si grila de punctaje rezultate in an scolar 2022_2023

Conform procedurii de selecție, lista olimpiadelor și concursurilor școlare avizate de ME prin ordin de ministru nr. 3.027/12.01.2023 sunt următoarele:

Conform art. 80 din Regulamentul de ordine Interioară, dacă un elev este școlarizat la mai multe discipline în Centrul de Județean de Excelență, el poate obține un singur premiu, cel pentru care obține punctajul cel mai mare.

Posted in an-2023-2024.