ANUNȚ PENTRU REÎNSCRIEREA LA CURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 ȘI SELECȚIE PE BAZA PERFORMANȚELOR 

Calendarul acțiunii este format din trei etape:

 Etapa I – REÎNSCRIEREA

  • Până la 17 septembrie 2023– reînscrirea elevilor admiși în urma evaluării finale din anul școlar 2022-2023.

FORMULAR REÎNSCRIERE CURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 (formularul este activ pana in 17 septembrie 2023). Pentru completare, vă rugam sa va conectati cu emailul de pe domeniul @centrulexcelenta.com

Elevii admiși la evaluarea finală,  care nu vor completa acest formular, nu vor mai fi înmatriculați în anul școlar viitor.

Etapa II – ADMITEREA PE BAZA PERFORMANȚELOR

  • 11 – 15 septembrie 2023 – înscrierea fără testare, pe baza performanțelor.

În perioada 11 – 15 septembrie 2023,  elevii care doresc înscrierea, pe baza performanțelor la concursurile școlare, din anul școlar anterior (2022-2023), vor depune in format letric la secretariatul Centrului de Excelenta, str. Ghe. Doja nr. 98, Ploiesti, intre orele 9.00-15.00:

Înscrierea nu se poate face decât în cadrul aceleiași discipline la care s-au obținut performanțele respective.

Elevii aflați la debutul ciclului gimnazial sau liceal (claselor a V-a, a IX-a sau in primul an de studiu al disciplinei respective) nu pot fi admiși fără testare. Conform metodologiei de funcționare a Centrelor de Excelență, aceștia vor fi selectați pe baza unui test cognitiv și a unui test psihologic, adică în etapa a III-a, destinată testării inițiale.

Conform art 53 (1),(2) și(3) din Regulamnetul de Ordine Interioară CJEPH lista concursurilor naționale avizate de Ministerul Educatiei, cu finantare, luate în considerare în etapa de admitere pe baza performantelor este urmatoare:

1) Elevii calificați la Olimpiada Internațională de specialitate sunt admiși în grupa corespunzătoare fără a mai susține testarea inițială, chiar dacă rezultatul a fost obținut în alt an decât cel anterior.

2) Elevii calificați, în anul 2022-2023 la faza națională a olimpiadei corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale avizate si finantate de Ministerul Educatiei, altele decât cele din calendarele CAER și CAEN, sunt selectați fără a mai susține testarea inițială.

3) În limita unui număr de maximum 5 elevi pe grupă, comisia de selecție poate aproba selectarea în grupă a elevilor care au obținut premii la faza județeană a Olimpiadei de profil.

Etapa III – ADMITEREA PE BAZA TESTĂRII INIȚIALE

  • 25 septembrie 2023 – Afișarea locurilor disponibile pentru testarea ințială pînă pe
  • 25 septembrie – 1 octombrie 2023 – Perioada de înscrierea pentru admitere prin testare. Înscrierea, pentru admiterea în etapa a III-a, se va realiza pentru toți elevii doritori prin completarea unui formular online. Acesta va  fi disponibil, pe site la secțiunea Noutăți, începând cu 25 septembrie 2023.
  • 7 octombrie 2023 – Data testării inițiale pentru disciplinele ca care se organizează selecția prin testarea nivelului cognitiv
  • 9 octombrie 2023, până în ora 10.00 Afisarea rezultatelor pe site.
  • 9 octombrie 2023, depunerea contestatiilor
  • 11 octombrie 2023, afișarea rezultatelor finale.
Posted in an-2023-2024.