ANUNȚ PENTRU ADMITEREA LA CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 – ETAPA A III-A – TESTAREA NIVELULUI  COGNITIV

În acest an școlar, locurile disponibile sunt următoarele:

 • Fizică clasa a VI-a  – 15 locuri
 • Fizică clasele VII+VIII – 3 locuri
 • Fizică clasele IX+XI – 9 locuri
 • Astronomie Clasele VI_X  – 13 locuri
 • Biologie clasa a VI-a – 15 locuri
 • Biologie clasa a VII-a -8 locuri
 • Biologie clasele  VIII+IX  – 5 locuri
 • Biologie clasa a X-a  – 10  locuri
 • Biologie clasa a XI-XII-a  – 9  locuri
 • Chimie clasa a VII-a  – 15 locuri
 • Chimie clasa a VIII-a  – 7 locuri
 • Chimie clasa a IX-a    –  15 locuri
 • Chimie clasa a X-a  –  5 locuri
 • Chimie clasele XI-XII – 7 locuri
 • Geografie clasele VI-VII – 5 locuri
 • Geografie clasele V+VIII+XII – 13 locuri
 • Geografie clasele IX-XI – 13 locuri
 • Istorie VII-VIII – 14 locuri
 • Istorie clasa a IX-X – 3 locuri
 • Engleză clasa a V-a  – 15 locuri
 • Engleză clasele VII – VIII  – 5 locuri
 • Engleză clasa IX+XI  – 7 locuri
 • Limba română clasa a V-a   – 30 locuri
 • Limba română clasele IX-X   – 5 locuri
 • Limba română clasele XI-XII   – 10 locuri
 • Matematică clasa a V-a – 30 locuri
 • Logică clase IX_XII – 19 locuri
 • Franceză clasele VIII_IX_X – 7 locuri
 • Informatică clasa a V-a – 15 locuri

Admiterea în etapa a III-a se face prin una din următoarele modalități, în funcție de specificul disciplinei/clasei, după cum urmează:

 • Testarea nivelului cognitiv cu prezență fizică, pentru clasele a V-a, disciplinele Limba Română, Limba Engleza, Matematică, Informatică și Fizică clasa a VI-a – 7 octombrie 2023
 • Testarea nivelului cognitiv în online, pentru disciplina Logică – 7 octombrie 2023
 • Portofoliu – transmis online prin formularul de inscriere la etapa a III-a pentru restul disciplinelor/claselor

Perioada de înscrierea pentru admitere prin testare este 25 septembrie – 1 octombrie 2023

Înscrierea se va realiza pentru toți elevii doritori, indiferent de disciplină sau clasă, prin completarea următorului formular:

FORMULAR DE INSCRIERE ETAPA III-A  

La înscriere, vă rugăm aveți în vedere că testarea inițială se va susține la aceeași ora pe 7 octombrie deci NU se pot sustine doua testări cu prezență fizică, la doua discipline simultan. 

De asemenea înscrierile la discipline unde NU sunt scoase locuri la concurs sunt considerate invalide.

Completarea formularul necesită conectarea Google (cont de e-mail pe gmail). După completarea lui va fi transmis, în mod automat, un email de confirmare. Pe aceeași adresă de email după care s-a făcut înscrierea, la finalizarea etapei de înscriere, toți elevii înscriși vor primi un mesaj conținând codul de anonimizare ce va fi folosit pentru afișarea rezultatelor.

În cazul în care selecția se face pe baza portofoliu, atunci în cadrul formularului se va încarca o arhiva cu numele respectand formatul DISCIPLINA_NUME_PRENUME.zip care va contine toate documentele disponibile in portofoliul elevului. Arhiva nu poate avea mai mult de 25 Mb si NU va fi parolată!

Exemple de arhive cu numele in formatul cerut: ENGLEZA_ILIESCU_MARIN.zip sau FRANCEZA_IONESCU_MARIA.zip.

ATENTIE! Nu se vor lua în considerare arhive ale caror nume nu respectă șablonul cerut sau care sunt transmise pe altă cale decât prin intermediul formularului de inscriere!

Compartimentul secretariat nu procesează portofolii, deci nu le transmiteți prin email!   

Selecția va fi făcută în cadrul fiecărei discipline după cum urmează:

FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE

La disciplina Fizica, pentru clasa a VI-a testare scrisă cu prezență fizică.

La restul claselor și la astronomie – selecție pe bază de protofoliu care va cuprinde:

 1. Recomandarea profesorului de la clasa,
 2. Rezultate obținute la olimpiade și concursuri de Fizica, Astronomie, Matematica, Concursuri pe teme științifice.

 LIMBA ROMÂNĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică.

Pentru clase de liceu:

 1. Dovezi ale implicării în activități ce țin de disciplina Limba și literatura română, la nivel județean, interjudețean și național;
 2. Rezultate obținute la olimpiadele și concursurile disciplinei, dovedite prin diplome;
 3. Adeverință de la școala de proveniență în care să se precizeze media anuală la limba romană în anul școlar 2022-2023, respectiv la evaluarea națională pentru clasa a IX-a

MATEMATICĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

INFORMATICĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

LIMBA ENGLEZĂ

Pentru clasa a V-a testare scrisă cu prezență fizică

Pentru restul claselor – candidatii vor încărca un portofoliu care trebuie sa cuprindă următoarele:

 1. Adeverinta de la scoala in care sa se precizeze media anuala la limba engleza in ultimii doi ani de studiu (10 puncte);
 2. Copii ale diplomelor de participare la Olimpiada de limba engleza, etapa judeteana, sau de la alte concursuri scolare in limba engleza (ex. Speak Out) (15 puncte);
 3. Dovada participarii la proiecte  nationale sau internationale (ex. Erasmus) (5 puncte);
 4. Un eseu argumentativ (“for and against essay”) de 250 de cuvinte  pe tema – “School plays a more important role than the family in shaping one’s personality”. (30 puncte);
 5. O traducere dintr-un text din literatura romana de aproximativ 250 de cuvinte  in limba engleza. Trebuie sa se ataseze si textul in limba romana si sa se mentioneze  tilul romanului si autorul. (25 puncte);
 6. Incarcarea unui fisier audio (proba Speaking) in care sa va exprimati opinia in 150 de cuvinte in legatura cu urmatoarea afirmatie: “It is said that modern communication technology can affect the traditional system of education.”  Trebuie sa se ataseze si textul scris (“the script”). (15 puncte)

LOGICĂ

Testare online

GEOGRAFIE

Selecție pe bază de portofoliu, pentru toate clasele, care va cuprinde:

 1. recomandarea profesorului de geografie – 30 puncte
 2. adeverinta cu media generala la disciplina geografie (20 p media 10, 15 p media 9.50, 10 p media 9.00, 5 p media 8.50, 0 p media 8.00)
 3. scrisoare de intentie  – maxim 20 p
 4. rezultate la olimpiadele și concursurile de profil – 30 p premiu sau mentiune la faza nationala, max 20 – 25 p la faza judeteana, max 10 – 15 p la faze locale.

 LIMBA FRANCEZĂ

 Selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

 1. Adeverinta de la scoala in care sa se precizeze media anuala la limba franceza in anul precedent
 2. Copii ale diplomelor de participare la Olimpiada de limba franceza, etapa judeteana, sau de la alte concursuri scolare in limba franceza, recunoscute de ministerul educației si/ sau de inspectoratele școlare județene

 BIOLOGIE

Pentru toate grupele /clasele se va realiza selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

 1. Recomandare/caracterizare profesor  de la clasă –   30 p.
 2. Adeverinţă şcoală media disciplina biologie în anul şcolar 2022-2023:  20 p.– media 10; 15 p – media 9,50;   10 p – media 9,00; 5 p – media 8,50
 3. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ –  20 p.
 4. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte cu tematică științifică specifică disciplinelor: biologie, chimie, protectia mediului, ecologie  – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023:  30 p.– naţional/interjudeţean;  20 p.– judeţean; 10 p  – local.

CHIMIE 

Pentru toate grupele /clasele selecție pe bază de portofoliu care va cuprinde:

Clasa  a-VII-a:

 1. Recomandare/caracterizare profesor de la clasă – 30 p.
 2. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ – 20 p.
 3. Adeverinţă şcoalǎmedia aritmeticǎ la disciplinele fizicǎ şi matematicǎ în anul şcolar 2022-2023: media 9,75–10,00-  20 p; media 9,50–9,00 -15 p; media 8,75 – 8,00 – 10 p.
 4. Rezultate concursuri şcolare/ proiecte cu tematică științifică specifică disciplinelor: biologie, matematicǎ, informaticǎ, fizicǎ, protectia mediului, ecologie – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023:  naţional/interjudeţean- 30 p;  judeţean- 20 p;  local -10 p.

Clasele  a-VIII-XII-a:

 1. Recomandare/caracterizare profesor de la clasă – 30 p.
 2. Scrisoare de intenţie/eseu argumentativ – 20 p.
 3. Adeverinţă şcoala media la disciplina CHIMIE  în anul şcolar 2021-2022: media 9,75–10,00-  20 p; media 9,50–9,00 -15 p.; media 8,75 – 8,00-10 p.
 4. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte cu tematică științifică specificădisciplinelor: chimie, biologie, protectia mediului, ecologie  – ani şcolari 2021-2022, 2022-2023: naţional/interjudeţean – 30 p;  judeţean  – 20 p;  local -10 p.

Punctaj minim pentru admitere: 60 puncte.

ISTORIE

Selecție pe bază de protofoliu care va cuprinde:

 1. Adeverință cu media la istorie din anul precedent (minim 9)
 2. Recomandare profesor de la clasă
 3. Rezultate olimpiadă, concursuri şcolare/proiecte
 4. Eseu motivațional în care se susține participarea la cursurile de istorie

Urmăriți site-ul cu regularitate pentru detalii suplimentare privitoare la testările cu prezență fizică / online.

Posted in an-2023-2024.