Erasmus+ 2022-2027

10.05.2023

Rezultatele finale selecției profesori în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele finale ale selecției cadrelor didactice din grupul țintă sunt:

Raport_rezultate finale selectie_profesori

06.05.2023

Rezultatele selecției cadrelor didactice în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT SELECTIE CADRE DIDACTICE

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 7 mai ora 12.00

FORMULAR

27.04.2023

PROBA DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE

Cadrele didactice care au depus dosarul pentru mobilitatile din Spania, sunt rugate sa completeze raspunsurile la testul urmator, in perioada 27-28 aprilie 2023:

Test B1 – Limba Engleza

Mobilitățile elevilor în GRANADA – SPANIA 23-30.04.2023 ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

Prezentarea în imagini a activităților derulate în cadrul mobilităților grupelor de elevi din Centrul Județean de Excelență Prahova

23.03.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de profesori din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției profesorilor la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți profesorii angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. PERIOADA ȘI LOCUL MOBILITĂȚILOR de scurtă durată:
 • Flux 1: Barcelona – Spania, 09 – 16 iulie 2023, 10 profesori
 • Flux 2: Granada – Spania , 16 – 23 iulie 2023, 12 Profesori
 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • Pentru ca dosarul depus electronic să fie evaluat de către Comisia de selecție, acesta trebuie să conțină acte justificative pentru:
 • Calitatea de profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova (cel puțin ultimii doi ani școlari încheiați);
 • Calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari;
 • De asemenea profesorul aplicant trebuie să parcurgă testarea online de certificare a competențelor lingvistice și să obțină cel puțin calificativul „Bine”.
 • profesorii aplicanți, care au pe diploma universitară de studii ca specializare o limba străină, nu susțin testare de certificare a competențelor lingvistice
 1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
 • CV. EuroPass – semnat pe fiecare pagină ;
 • ANGAJAMENT DE PARTICIPARE – Anexa 1;
 • CERERE DE ÎNSCRIERE –Anexa 2;
 • SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_3;
 • FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa 4;
 • ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal – Anexa_5;
 • ADEVERINȚĂ care să ateste calitatea de profesor al CEXPh;
 • ADEVERINȚĂ cu calificativul „Foarte bine”, emisă de către școala de proveniență.
 1. DOSARUL VA FI ÎNCĂRCAT ÎN FORMULARUL ONLINE URMĂTOR (formularul necesita transmiterea de pe emailul Centrului @centrulexcelenta.com)

Formular încărcare dosar profesori 

 1. CALENDARUL ETAPELOR DE SELECȚIE:
 • 27.03.2023 – 26.04.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 27.04.2023 – 28.04.2023: SUSȚINEREA probei de certificare a COMPETENȚELOR LINGVISTICE- test online (prin intermediul site-ului www.centrulexcelenta.com) ;
 • 01.05.2023 – 05.05.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 06.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 06.05.2023 – 07.05.2023: DEPUNEREA contestațiilor;
 • 08.05.2023 – 09.05.2023: EVALUAREA contestațiilor;
 • Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea constestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, destinat acestora și postat pe pagina Erasmus+;
 • 10.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale.

23.03.2023

Procedura de selecție profesori proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Procedura_selectie_profi_ERASMUS

06.03.2023

Rezultatele finale selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

Raport_final_selectie_ERASMUS_CEXPh

01.03.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 2 martie ora 12.30

Formular

 

18.01.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță debutul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 23-29 aprilie 2023, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 22 locuri din care 5 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova, în clasele VII-XI;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;

4. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Link Formular INSCRIERE

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa_4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – Anexa_7

Calendarul de selecție este următorul:

 • 20.01.2023 – 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de selecție;
 • 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Pot aplica doar elevii claselor VII-XI
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

Vă urăm succes!

 

17.01.2023

Procedura de selecție elevi proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

27.04.2023

PROBA DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE

Cadrele didactice care au depus dosarul pentru mobilitatile din Spania, sunt rugate sa completeze raspunsurile la testul urmator, in perioada 27-28 aprilie 2023:

Test B1 – Limba Engleza

Mobilitățile elevilor în GRANADASPANIA 23-30.04.2023 ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854

Prezentarea în imagini a activităților derulate în cadrul mobilităților grupelor de elevi din Centrul Județean de Excelență Prahova

23.03.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță selecția grupului de profesori din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției profesorilor la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți profesorii angajați ai Centrului Județean de Excelență Prahova.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. PERIOADA ȘI LOCUL MOBILITĂȚILOR de scurtă durată:
 • Flux 1: Barcelona – Spania, 09 – 16 iulie 2023, 10 profesori
 • Flux 2: Granada – Spania , 16 – 23 iulie 2023, 12 Profesori
 1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
 • Pentru ca dosarul depus electronic să fie evaluat de către Comisia de selecție, acesta trebuie să conțină acte justificative pentru:
 • Calitatea de profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova (cel puțin ultimii doi ani școlari încheiați);
 • Calificativul „Foarte bine” în ultimii 5 ani școlari;
 • De asemenea profesorul aplicant trebuie să parcurgă testarea online de certificare a competențelor lingvistice și să obțină cel puțin calificativul „Bine”.
 • profesorii aplicanți, care au pe diploma universitară de studii ca specializare o limba străină, nu susțin testare de certificare a competențelor lingvistice
 1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
 • CV. EuroPass – semnat pe fiecare pagină ;
 • ANGAJAMENT DE PARTICIPARE – Anexa 1;
 • CERERE DE ÎNSCRIERE –Anexa 2;
 • SCRISOARE DE INTENȚIE – Anexa_3;
 • FIȘĂ CRITERII SPECIFICE – Anexa 4;
 • ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR cu caracter personal – Anexa_5;
 • ADEVERINȚĂ care să ateste calitatea de profesor al CEXPh;
 • ADEVERINȚĂ cu calificativul „Foarte bine”, emisă de către școala de proveniență.
 1. DOSARUL VA FI ÎNCĂRCAT ÎN FORMULARUL ONLINE URMĂTOR (formularul necesita transmiterea de pe emailul Centrului @centrulexcelenta.com)

Formular încărcare dosar profesori 

 1. CALENDARUL ETAPELOR DE SELECȚIE:
 • 27.03.2023 – 26.04.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 27.04.2023 – 28.04.2023: SUSȚINEREA probei de certificare a COMPETENȚELOR LINGVISTICE- test online (prin intermediul site-ului www.centrulexcelenta.com) ;
 • 01.05.2023 – 05.05.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisie de selecție;
 • 06.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 06.05.2023 – 07.05.2023: DEPUNEREA contestațiilor;
 • 08.05.2023 – 09.05.2023: EVALUAREA contestațiilor;
 • Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea constestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, destinat acestora și postat pe pagina Erasmus+;
 • 10.05.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale.

23.03.2023

Procedura de selecție profesori proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Procedura_selectie_profi_ERASMUS

06.03.2023

Rezultatele finale selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

Raport_final_selectie_ERASMUS_CEXPh

01.03.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 2 martie ora 12.30

Formular

 

18.01.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță debutul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 23-29 aprilie 2023, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 22 locuri din care 5 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova, în clasele VII-XI;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;

4. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Link Formular INSCRIERE

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa_4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – Anexa_7

Calendarul de selecție este următorul:

 • 20.01.2023 – 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de selecție;
 • 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Pot aplica doar elevii claselor VII-XI
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

Vă urăm succes!

 

17.01.2023

Procedura de selecție elevi proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară