Erasmus+ 2022-2027

06.03.2023

Rezultatele finale selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

Rezultatele contestațiilor sunt: Tabel rezultate contestatii CEX

Rezultatele finale ale selecției elevilor din grupul țintă sunt:

Raport_final_selectie_ERASMUS_CEXPh

01.03.2023

Rezultatele selecției elevilor în cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

La finalizarea etapei de selecție, s-au obținut următoarele rezultate:

RAPORT_SELECTIE_ERASMUS CEX

Conform metodologiei, contestațiile pot fi depuse prin intermediul formularului următor, care va rămâne activ 24h, adică până pe 2 martie ora 12.30

Formular

 

18.01.2023

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, anunță debutul PROIECTULUI ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară

În vederea selecției beneficiarilor direcți la mobilitățile din anul școlar 2022-2023, lansăm următorul apel către toți elevii Centrului.

Vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes general pentru înscrierea la proiect:

 1. Perioada și locul derulării mobilității: 23-29 aprilie 2023, Granada, Spania
 2. Numărul de locuri disponibile: 22 locuri din care 5 locuri pentru elevii din categoriile dezavantajate
 3. Condiții de eligibilitate:
 • Elev participant la cursurile de Centrului Județean de Excelență Prahova, în clasele VII-XI;
 • Competențe lingvistice certificate fie prin adeverință emisă de unitatea școlară de proveniență a elevului (din care să rezulte nivelul și anul de studiu al unei limbi de circulație internațională), fie prin certificate recunoscute de Ministerul Educației;

4. Conținutul dosarului de înscriere care va fi încărcat în formularul de înscriere următor:

Link Formular INSCRIERE

 • scrisoare de intenție – Anexa 1;
 • fișă criterii specifice – Anexa 2;
 • recomandarea coordonatorului – Anexa 3;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa_4;
 • acordul părintelui – Anexa 5;
 • copie act identitate;
 • avizul medical („clinic sănătos”) – se va depune cu 5 zile înaintea plecării.
 • copie certificat competențe lingvistice (dacă există) sau adeverință emisă de școala de proveniență prin care se atestă anul de studiu al unei limbi de circulație internațională – Anexa_7

Calendarul de selecție este următorul:

 • 20.01.2023 – 19.02.2023: DEPUNEREA dosarelor online prin Formularul de înscriere, accesibil din link-ul postat pe pagina Erasmus+;
 • 20.02.2023 – 28.02.2023: EVALUAREA dosarelor de către Comisia de selecție;
 • 01.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor inițiale;
 • 02.03.2023-03.03.2023: DEPUNEREA contestațiilor;

Termenul depunerii contestațiilor este de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor. Depunerea contestațiilor se realizează prin intermediul unui formular Google, specific, postat pe pagina Erasmus+;

 • 06.03.2023: AFIȘAREA rezultatelor finale și a listei de rezerve.

Notă

 • Formularul Google de înscriere se completează exclusiv de pe adresele de email de pe domeniului centrulexcelenta.com
 • Anexele și documentele justificative se încarcă, în câte un singur fișier, în format pdf
 • Pot aplica doar elevii claselor VII-XI
 • Elevii din categoriile dezavantajate, vor incarca documentele justificative în formularul Google de inscriere

Vă urăm succes!

 

17.01.2023

Procedura de selecție elevi proiectul ERASMUS+ Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042406 Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053854 din Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 1 – Educaţie Şcolară